Доставка

ДОСТАВКА

Доставката на всички артикули в нашия електронен магазин ще се осъществява чрез куриерска компания.

Стойността й се начислява преди финализиране на поръчката. 

Независимо от точка 7 от Общите ни условия по отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ще се стремим да изпращаме поръчката, състояща се от продуктите, посочени във всяко потвърждение за доставка преди посочената в потвърждението дата за въпросната доставка или, ако няма посочена дата за доставка, в очакваните срокове, посочени при избора на начин за доставка и при всички случаи, в рамките на максимален период от 30 дни от датата на потвърждението на поръчката.
Въпреки това може да има закъснения по причини като например персонализиране на продукти, настъпване на непредвидени обстоятелства или зоната на доставка.
Ако по някаква причина не сме в състояние да спазим срока на доставката, ще Ви информираме за положението и ще Ви дадем възможност да продължите с покупката, насрочвайки нова дата за доставка, или да анулирате поръчката с пълно възстановяване на платената сума. Имайте предвид, че при всички положения ние не правим доставки до дома в събота или неделя. За целите на настоящите Общи условия, доставката може да се счита за осъществена или поръчката доставена, когато Вие или посочена от Вас трета страна, с изключение на превозвача придобиете владение на стоките, което ще бъде доказано с подписването на разписката на договорения за доставка адрес.


НЕСПОСОБНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕ
Ако не е възможно да Ви доставим поръчката, ще се опитаме да намерим сигурно място, за да Ви я оставим. Ако не можем да намери сигурно място, поръчката Ви ще бъде върната в нашия склад. Също така ще оставим съобщение с обяснение къде се намира Вашата поръчка и какво да направите, за да Ви я доставим отново. Ако отсъствате от мястото на доставка в договореното време, ще Ви помолим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.
Ако след 30 дни Вашата поръчка е все още в състояние на доставка, тя не може да бъде доставена по независещи от нас причини, и ще разбираме това, като желание от Ваша страна да прекратите Договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяване на Споразумението ще Ви възстановим всички получени плащания, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от Вашия избор на начин на доставка, различен от нормалния, който предлагаме, без ненужна забава и при всички случаи в срок от 14 дни, считано от датата, на която настоящото споразумение е било прекратено.
Имайте предвид, че транспортните разходи от прекратяването на Договора може да бъдат начислени допълнително и че ние ще имаме право да Ви ги прехвърлим.

За контакт

Повече за нас