Лични данни

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation - GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица (ФЛ) от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги в сектор търговия, TROS-METAL ltd. https://shop.trosmetal.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на физическите лица, които са необходими за предоставянето на услугата онлайн поръчка и ги пази отговорно, и законосъобразно.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права като наши клиенти. TROS-METAL ltd. се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация, тъй като защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме. TROS-METAL ltd.осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни Наименование:

Трос метал ЕООД; ЕИК-147119667

Адрес на регистрация: България, гр.Бургас жк Меден рудник ПЗ 

Адрес за упражняване на дейността: България, гр.Бургас жк Меден рудник ПЗ

Данни за кореспонденция: България, гр.Бургас жк Меден рудник ПЗ

Телефон.056/862089 

E-mail: office@trosmetal.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД);

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2;

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2; Телефон: 02 915 3 518; E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; Уебсайт: www.cpdp.bg;

Какво са лични данни?

Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (ФЛ) като име/презиме/фамилия; имейл адрес; ЕГН; възраст; дата на раждане; телефон; физически адрес и други. TROS-METAL ltd. не изисква, събира и обработва ЕГН на своите клиенти!

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

TROS-METAL ltd., притежател на уебсайт: https:/shop.trosmetal.com/ събира и обработва Вашите лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили при нас на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, както и за да изпълняваме договорните и предоговорени задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас. Обработката се извършват с цел, за да може да се достави стоката/услугата и да бъдат издадени необходимите документи, съпровождащи продажбата съгласно законодателството и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

Обработване за изпълнение на задълженията на TROS-METAL ltd по договор с Вас.

Спазване на законното задължение, което се прилага спрямо TROS-METAL ltd.

За целите на легитимния интерес на TROS-METAL ltd.

Ваши индивидуални данни:

1) Име

2) Фамилия

3) Адрес

4) Електронна поща

5) Телефон

6) IP адрес - местоположение

7) IBAN на потребителя – за връщане на съответни суми при рекламации и/или отказ от договора.

 

Право на коригиране или попълване на данни

Вие винаги можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил или с отправяне на искане до TROS-METAL ltd чрез имейл до office@trosmetal.com

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

 (1) Вие имате правото да поискате от TROS-METAL ltd. изтриване на свързаните с Вас лични данни, а TROS-METAL ltd. има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
 • Личните ви данни са били обработвани незаконосъобразно.
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо TROS-METAL ltd. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) TROS-METAL ltd. не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да го направите през секция: Моят GDPR в профила си или чрез имейл до office@trosmetal.com или по друг удобен за вас начин ( устно пред на- служител, по телефон или имейл) като следва да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред TROS-METAL ltd., като представите на място документ, удостоверяващ тази информация ( без лична карта). За целите на идентификация и при необходимост ще трябва да въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на TROS-METAL ltd.

(4)TROS-METAL ltd. не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Какви мерки за сигурност сме предприели в TROS-METAL ltd.по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Ние от TROS-METAL ltd. напълно разбираме колко е важна конфиденциалността на вашите данни. Държим на сигурността на нашите потребители и сме осигурили всички административни, технически и физически мерки и средства за опазване и защита на уебсайта и на всеки клиент от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (https://shop.trosmetal.com) използва кодиране на личната ви информация чрез защитени способи на всички уеб страници, което прави достъпът до нея невъзможен.

Всички служители на TROS-METAL ltd. са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията. Бихме искали да знаете, че събираме и използваме лична информация при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство, за да разберем по-добре вашите нужди и интереси и да ви обслужваме по-качествено.

TROS-METAL ltd. ви препоръчва:

 • Пазате паролата на профила си!
 • Не предоставяйте паролата и потребителското си име за вашия профил на никого.
 • Избягвайте използването на една и съща парола за различни акаунти;
 • Добра и препоръчана практика е често да сменяте своята парола.

ВАЖНО! TROS-METAL ltd. няма да изисква от вас да ни разкривате своята парола.TROS-METAL ltd. няма да изисква при обаждане по телефона с цел потвърждаване на вашата поръчка да ни предоставяте лични данни за банкова сметка, както за кредитни карти. Всяко подобно обаждане или съобщение по имейл или телефон трябва да бъде игнорирано. Ако попаднете в подобна ситуация, моля незабавно да се свържете с нас на тел. +359888506777  или на посочените имейли за контакт с нас.

Валидност и актуализиране на Политиката

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни, за да отговаряме на всички изисквания по новата наредба и законодателство на Република България. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни, с която да се запознаете. Свържете се с нас Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тази Политика на поверителност на лични данни в TROS-METAL ltd., не се колебайте да се свържете с нас на посочените имейл адреси или телефони за връзка.

Email: office@trosmetal.com

По поща: гр.Бургас, жк Меден рудник  ПЗ  за Длъжностното лице за защита на данните

Грижа за клиента: +359888506777

За контакт

Повече за нас